ماده ۴۶

مصوبات زیر تنفیذ می‌گردد: ۱ ۶۰-۴/۴ م ن ۱۲/۸/۱۳۶۵ معافیت از پرداخت سود بازرگانی کالاهای وارداتی به نام شرکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های دولتی با حذف نام مرکز تهیه و توزیع کالا (۱) ۲ ۸۹۰۱۰/ت۸۱۰هـ ۱۲/۹/۱۳۶۸ واردات بدون انتقال ارز اوراق و مدارک مارکدار مورد نیاز بانک‌ها ۳ ۷۰۶۴/ت۱۴۳هـ ۷/۴/۱۳۷۱ با حذف عبارت «ثبت سفارش و» از بند یک مصوبه ـ ورود قطعات وارداتی ماشین‌آلات و ابزار مورد نیاز واحدهای ساخت شناور بدون پرداخت سودبازرگانی (۲) ۴ ۵۴۹۳-۷۴/م/ت۱۳۹۳۶/هـ ۸/۸/۱۳۷۴ ترخیص کالا با ارایه حداقل اسناد با تعهد وزیر یا بالا‌ترین مقام سازمان‌های مستقل (فقط برای یک ماه) ۵ ۱۲۵۴۲۱/ت۱۷۷۰۳هـ ۲۹/۱۱/۱۳۷۵ تجویز ورود بدون انتقال ارز کالا به نام پروژه‌های وزارتخانه‌های دولتی که به عنوان جبران خسارت وارد می‌گردد. ۶ ۵۰۹۷۳/ت۱۷۴۴۳هـ ۵/۳/۱۳۷۶ شرایط ورود کالا از ترکمنستان برای عرضه در بازارچه مشترک مرزی باجگیران فقط بندهای «۲»، «۵» و «۶» با کاهش مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ دلار به یک میلیون دلار (موضوع بند «۴» مصوبه شماره ۳۲۲۳۱/ت۱۹۸۵۶هـ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ در بند «۲») ۷ /ت۱۸۴۳۹هـ ۱۱/۵/۱۳۷۶ با حذف ماده (۳) آن ـ معافیت سودبازرگانی کالاهای اهدایی به بنیاد امور بیماری‌های خاص ۸ ۷۷۱۳۷/ت۱۹۲۶۱هـ ۲/۱۲/۱۳۷۶ ورود اسب ورزشی و وسائل و ابزار ورزش سوارکاری و چوگان با معافیت از سودبازرگانی. (۱) ۹ ۱۲۹۸۱/ت۱۹۷۴۶ک ۳۱/۳/۱۳۷۷ ورود مواد اولیه و قطعات منفصله واحدهای تولیدی از مناطق آزاد به داخل کشور. ۱۰ ۱۱۲۷۳/ت۲۱۱۳۲هـ ۸/۳/۱۳۷۸ تجویز واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات به کشورهای مشترک‌المنافع به دیگر واردکنندگان. ۱۱ ۶۷۰۲۷/ت۱۹۹۶۶هـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ تجویز ورود کالا در مقابل ارز حاصل از اشتغال ایرانیان خارج از کشور. (۳) ۱۲ ۱۱۹۸۰/ت۲۰۶۲۶هـ ۲۸/۳/۱۳۷۹ معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو مشهد (۱) ۱۳ ۱۵۰۳۱/ت۲۲۳۱۴هـ ۱۹/۴/۱۳۷۹ معافیت از پرداخت سودبازرگانی برای اقلام وارداتی مورد نیاز مترو تهران (۱) ۱۴ ۴۳۰۱۶/ت۲۵۷۰۵هـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۰ ابقاء کمیته چهار نفره و وظایف آن با جایگزینی نام جناب آقای دکتر ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (۴) ۱۵ ۱۰۰۸۳/ت۲۶۵۷۲هـ ۲۵/۳/۱۳۸۱ ترخیص خودروهای نمونه عرضه شده در نمایشگاه‌ها توسط شرکت‌کنندگان خارجی حداکثر پنج دستگاه از نمونه‌های مختلف به شرط آنکه بیش از یکسال از ساخت آن نگذشته باشد. ۱۶ ۱۶۹۱۹/ت۲۶۱۶۴هـ ۳/۷/۱۳۸۱ تجویز ورود حداکثر پنج دستگاه خودرو از هر مدل توسط سازندگان داخلی ۱۷ ۳۰۵۶۶/ت۲۷۲۵۶هـ ۲۰/۷/۱۳۸۱ تسهیلات ویژه برای کالاهای قابل ورود و عرضه در فروشگاه ترکمنستان در شهر مشهد مقدس ۱۸ ۴۵۲۴۳/ت۲۷۷۲۳هـ ۱/۱۰/۱۳۸۱ شرایط تجویز ورود خودروهای تولید داخلی که قبلاً صادر گردیده است. (۵) ۱۹ ۵۸۲۹۹/ت۲۸۱۱۵هـ ۴/۱۲/۱۳۸۱ تجویز ورود شاسی متحرک مخصوص تولید ماشین‌های آتش‌نشانی بدون شرط داشتن نمایندگی رسمی (۶) ۲۰ ۶۵۷۷۷/ت۲۳۴۱۰هـ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ واردات اقلام مورد‌نیاز تعمیر شناور‌ها با معافیت از پرداخت سودبازرگانی ۲۱ ۶۳۷۳۸/ت۲۸۳۰۷هـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ تجویز واردات انوع مرکبات ۲۲ ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷هـ ۱۰/۴/۱۳۸۲ آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو ۲۳ ۱۵۵۷۰/ت۲۸۸۶۰هـ ۱۱/۴/۱۳۸۲ آیین‌نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری ۲۴ ۲۸۵۸۰/ت۲۸۹۸۵ک ۲۶/۶/۱۳۸۲ تخفیفات ترجیحی برای سودبازرگانی خودرو در صورت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده (۷) ۲۵ ۸۱۶۹۱۱/ت۲۹۰۵۹هـ ۱/۸/۱۳۸۲ شرایط صدور مجوز در مواقعی که کشورهای خاص مورد تحریم تجاری قرار می‌گیرند. ۲۶ ۴۳۲۴۷/ت۲۷۸۴۵هـ ۴/۸/۱۳۸۲ تفویض اختیار تعیین سودبازرگانی کالاهایی که قبل از نیمه اول سال ۱۳۸۰ثبت سفارش شده ولی در‌‌ همان سال دچار تغییرات در سودبازرگانی شده‌اند به کمیسیون ماده یک ۲۷ ۶۱۰۴۴/ت۳۰۷۹۸هـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ ترخیص کالاهای ساخت کشور مغرب جهت شرکت در نمایشگاه اختصاصی تهران (۱) (۴) مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره ۴۲۴۰۶/ت ۳۴۰۱۱ هـ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ هیأت وزیران اصلاح گردیده‌است. (۵) مصوبه‌مذکور به‌موجب مصوبه شماره ۷۵۶۲۵/ت ۳۵۸۲۳ هـ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ هیأت وزیران اصلاح گردیده است. (۶) مصوبه مذکور به موجب آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۳۸۸۱۷هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران اصلاح گردیده است. (۷) مصوبه مذکور به موجب مصوبات بعدی اصلاح گردیده است

تبصره ۱)  ـ مصوبات سال ۱۳۸۳ (به‌استثنای مصوباتی که تا پایان سال مذکور دارای اعتبار می‌باشند) به قوت خود باقی است.

تبصره ۲) - سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم ازممنوعیت متکی به قانون وغیر آنکه در این ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد.