ماده ۴۳

ورود‌کالاهایی‌که براساس مصوبات هیأت وزیران ممنوع اعلام‌گردیده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است. ۱- مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می‌شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه. ۲- کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه. ۳- کالاهای مستعمل مربوط به دفا‌تر نمایندگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی خارج از کشور که تعطیل می‌شوند، در صورتی‌که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (۱) این آیین نامه. ۴-کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران. ۵ـ قسمت‌ها و متفرعات کالاهای قابل ورود که به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندی شده‌اند، مشروط براینکه قسمت‌ها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط. ۶ـ مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، متناسب با میزان مصرف آن‌ها، با تشخیص گمرک ایران.