ماده ۳۳

وزارت بازرگانی (کمیته دائمی نرخ‌گذاری‌کالاهای صادراتی) موظف است قیمت‌کالاهای صادراتی و تغییرات آن را براساس حدود قیمت فروش آن‌ها در بازارهای بین‌المللی تعیین و به گمرک ایران اعلام نماید. این قیمت‌ها برای استفاده آماری گمرک و تعیین میزان تعهد ارزی صادر‌کنندگان در هنگام خروج کالاست.