آموزش صادرات 
 • شروع فعالیت بازاریابی

  براي شروع فعالیت بازاریابی و صادرات به صورت اصولی و درست پیشنهاد می شود در ابتدا دانش و اطلاعات خود را در این زمینه ارتقا دهید.

  مراحل انجام صادرات

  انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از پیچیدگی ها و حساسیتهاي خاصی برخوردار است، که توجه نکردن به آنها ممکن است سرمایه هاي انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاري دیگر نیازمند آینده نگري، برنامه ریزي، آشنایی با روشهاي علمی، تحرك لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است مراحل صادرات کالا را میتوان به صورت زیرفهرست کرد:

  • ۱) بازاریابی:

   اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات بازاریابی است. بازاریابی به معنای شناخت بازارهاي خارجی و راههاي نفوذ به آن می باشد. دستیابی به این شناخت از راه های مختلفی بدست می آید:از طریق مذاکره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمی، شرکت در نمایشگاههاي بین-المللی، تماس با رایزنان بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق هاي بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزي که در این مورد به ارائه خدمات می پردازند امکانپذیر است. همچین شناسایی کالاهاي رقیب و کیفیت و قیمیت آنها در بازار هدف و استفاده از کمپین های تبلیغاتی براي معرفی کالا نقش کلیدی و مهمی در موفققیت یک صادرکننده دارند.

  • ۲) صدور پروفرم (پیش فاکتور):

   صادرکننده باید پروفرما ( پیش فاکتور) را که شامل مشخصات کالا و فروشنده آن است براي خریدار ارسال نماید.

  • ۳) تهیه و تدارك و بسته بندي:

   صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و طبق توافق به عمل آمده بسته بندي نماید.

  • ۴) تعیین ارزش گمرکی:

   ارزش گمرکی شامل بهاي سیف (بهاي خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندي) و تمامی هزینه هاي مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه ، مدل وعلامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روي سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

  • ۵) کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهاي ذیربط:

   پس از بازاریابی صادرکننده باید مجوز صدور کالا را از سازمان هایی مختلف مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت،کشاورزي، بهداشت، سازمان ملی استاندارد و یا نهادهاي دیگر دریافت کند.

  • ۶) اظهار کالا به گمرك:

   در این مرحله کالا به گمرك حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرك ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) صادر می شود.

  • ۷) عقد قرارداد حمل و بیمه:

   صادرکننده با یکی از شرکتهاي معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل میبندد و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه میکند.

  • ۸) دریافت گواهی بازرسی کالا:

   این گواهی که معمولاً توسط خریدار درخواست میشود توسط مؤسساتی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.

  • ۹) صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا:

   صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالاي خود را صادر و به تأییدیه اتاق بازرگانی محل را اخذ کند و اتاق بازرگانی در ازاي ارائه تصویر پروانه گمرکی، تصویر بارنامه حمل و تصویر فاکتور فروش گواهی مبدأ کالا را صادر می کند.

  • ۱۰) ارسال کالا:

   صادرکننده مجوز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل میدهد و شرکت مزبورهم براساس آن بارنامه حمل را صادر و کالا را از گمرك بارگیري و به مقصد حمل می کند.

  تعرفه (حقوق ورودي)

  تعرفه یا حق ورودی عبارت است از مالیات یا عوارضی که دولت ها به دلایل حمایتی یا مالی و یا ترکیبی از آنها از کالاها میگیرند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی نیز مرسوم است. در ادامه تقسیم بندی های متفاوتی از حقوق ورودی آمده است:

  • ۱) تقسیم بندي تعرفه براساس چگونگی دریافت:
   تعرفه ارزشی:

   تعرفه ی گمرکی که براساس ارزش کالا دریافت می شود، به تعرفه ارزشی مرسوم است.

   در این روش، حقوق و عوارض گمرکی کالا یا تعرفه آن درصدي از ارزش آن کالا را تشکیل میدهد که باید به گمرك پرداخت شود.

   تعرفه ثابت:

   تعرفه گمرکی در مواقعی براساس مقدار آن کالا (وزن یا تعداد) وضع میشود.

   تعرفه مرکب:

   تعرفه گمرکی در مواردي براساس ترکیبی از دو روش تعرفه ارزشی و تعرفه ثابت دریافت میشود.

  • ۲) تقسیم بندي تعرفه براساس تسهیلات یا تبعیضات:

   بر مبناي تقسیم بندي دیگري که انگیزه و علل آن، برقراري تسهیلات یا ایجاد تبعیضات یا موانع، جهت ورود و صدور کالا، کشور، اتحادیه و یا منطقه اقتصادي خاصی باشد تعرفه گمرکی ممکن است یک ستونه یا دو ستونه یا سه ستونه باشد.

   تعرفه یک ستونه:

   تعرفه اي بدون تبعیض است. به طوري که براي کلیه کالاهاي وارده از کلیه کشورها به صورت یکسان و بدون انعطاف اجراء می شود.

   تعرفه دو ستونه:

   در این سیستم تعرفه, برای هر کالایی دو نوع حقوق و عوارض گمرکی وضع شده است. یک نوع آن حد بالا یا تعرفه حداکثر است ولی در حد دیگر, مجموعه ای از تعرفه های کاهش یافته برای برخی از کشورها است از طریق مذاکره و انعقاد پروتکل و یا قراردادها به آنه اختصاص می یابد

   تعرفه سه ستونه:

   تعرفه سه ستونه شکل گسترده تعرفه دو ستونه است که به آن ستون دیگري افزوده شده و در حد پایین تري از حقوق گمرکی از کشورها تعیین و اعمال میشود، که آن را "سیستم تعرفههاي ترجیحی" نیز می نامند. این سیستم براي افزایش تجارت بین اعضاء مختلف در گروه می باشد.

  اتحادیه ها و تشکل هاي صادراتی

  اتحادیه یا تشکل صادراتی، نهادي است متشکل از اعضاي مختلف که در یک حوزه تخصصی خاص فعالیت کرده و داراي شخصیت حقوقی و مستقل میباشد. این نهادها به صورت صنفی و غیر انتفاعی به نفع اعضاي خود فعالیت میکنند.

  نحوه شناسایی خریداران، فروشندگان و تولید کنندگان جهانی

  شما می توانید با ثبت نام در برخی سایتهایی که به معرفی خریداران و فروشندگان جهانی می پردازند، با انبوهی از خریداران وفروشندگان جهانی از طریق شبکه اینترنت در ارتباط باشید

  نمایشگاههاي بین المللی

  یکی از بهترین منابع بازاریابی جهت برقراري ارتباط با شرکاي خارجی، شرکت در نمایشگاههاي بینالمللی می باشد. جهت اطلاع ازتقویم نمایشگاههاي بینالمللی میتوانید با مراجعه به وب سایتهاي زیر به لیست نمایشگاههاي دلخواه دست یابید.

  http://www.auma.de http://www.tsnn.com
  http://www.expodatabase.com http://www.eventseye.com

  با تشکر و آرزوي توفیق

  واحد بازرگانی بین الملل ایران تاپ اکسپورت