مراحل انجام تحقیقات بازاریابی نوین
چهار شنبه 3 آذر 1395

 مراحل انجام تحقیقات بازاریابی نوین

با توجه به تغییرات عمده و گسترده ای که در بخشهای مختلف تجارت در راستای به روز کردن خدمات و ارتباط با مشتریان اتفاق افتاده است ، لازم است تا تحقیقات بازاریابی نیز در این مسیر به روز شده و تغییر و تحول پیدا کنند. در ادامه به مراحل انجام تحقیقات بازاریابی نوین اشاره می شود.

تحقیقات بازار در جهت رفتار مصرف کننده
چهار شنبه 3 آذر 1395

 تحقیقات بازار در جهت رفتار مصرف کننده

هدف اصلی در هر بازاریابی تأثیرگذاری بر رفتار مصرف کنندگان است. بنابراین ، اختصاص تحقیقات بازار به رفتار مصرف کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منابع جمع آوری اطلاعات در تحقیقات بازار
چهار شنبه 3 آذر 1395

 منابع جمع آوری اطلاعات در تحقیقات بازار

منابع جمع آوری اطلاعات در تحقیقات بازار یابی دارای استانداردهای ویژه ای می باشد. منابع جمع آوری اطلاعات در تحقیقات بازار اعم از پرسشنامه تا جلسات گروه کانون باید دارای ویژگی های یکپارچه باشند.

مراحل انجام تحقیقات بازاریابی
چهار شنبه 3 آذر 1395

 مراحل انجام تحقیقات بازاریابی

در گذشته هدف از انجام تحقیقات بازار، یافتن راه و روشی به منظور ارتقای حجم فروش در شرکت ها بود. پس از مدتی این دیدگاه بهبود یافت و هدف از تحقیقات بازار و بازاریابی درک و فهم نیاز مشتریان شد. بدین ترتیب محققان و پژوهشگران بازار، ممیزی فروشگاه ها، کاهش موجودی انبارها و خواست مصرف کنندگان را به منظور عرضه اطلاعات ضروری جهت حرکت و فروش بیشتر محصولات مورد توجه قرار می دانند.

تحقیقات بازار یا مطالعه بازار چیست؟
چهار شنبه 3 آذر 1395

 تحقیقات بازار یا مطالعه بازار چیست؟

تحقیقات بازار یا Market Research اصطلاحی است که به روند جمع‌آوری اطلاعات در مورد مخاطبان هدف و بازار هدف اشاره دارد. نقش اصلی تحقیقات بازار این است که به یک شرکت یا یک سازمان کسب‌وکار با نمایش عمیق از مشتریان یا مصرف‌کنندگان به‌منظور برآوردن نیازهای خود بهتر کمک کند. این فرآیند از تحقیقات بازار قادر به رقابت با بازیکنان دیگر در همان صنعت است و به تجزیه و تحلیل چیزهایی مانند اندازه بازار، رقابت و نیازهای بازار کمک می‌کند.

چگونه تحقیقات بازار انجام دهیم؟
چهار شنبه 3 آذر 1395

 چگونه تحقیقات بازار انجام دهیم؟

تحقیقات بازاریابی می‌تواند برای یک کسب‌وکار مشخص کند که چه محصولات یا خدمات جدیدی ممکن است سودآور باشند و برای محصولات و خدماتی که در حال حاضر در دسترس هستند، مشخص می‌کند که آیا آنها توقعات و نیازهای مشتریان را برآورده می‌سازند یا خیر.